Генетичният тест за обезроговяване е важен

0

Животните без рога са от изключително преимущество в областта на развъждането.За всички породи за говеждо месо , генетичното обезроговяване е от голямо значение.Днес в Германия към 98% от породата Симентал за месо са обезроговени и това е добавено към развъдните им стойности.От породите Лимузин, Шароле и Херефорд е ясно, че все още има търсене на животни с рога.
За практичното развъждане, обезроговяването е от безкрайно значение, наличието на животни генетично оформени без рога, както и унаследяването на този признак е добре познато.
Статус – рога (генотип) на генетично обезроговени говеда:

• РР- хомозиготна – обезроговен
• Рр -хетерозиготна -обезроговен
• Рs- генетично обезроговен , с“ колеблив рог“
• Р -фенотипно обезроговен, но точния генотип все още не е известен
За бърз и ефективен тест, развъждането все още трябва да чака.Най- добрият тест за обезроговеност, който се предлага в днешно време е от пролетта на 2012г.на фирма Gene Control GMBH Мюнхен.Метода е много сигурен, времето за обработка е относително кратко, прилага се на всички породи и цената му е ясна.
Gene Control GMBH на края на 2011г. информираха , че тече процедура за изпитване на директен генетичен тест за обезроговяване, но с изявлението че все още не е акредитиран метод.За тази цел се направиха анонимни проби от 9 породи говеда общо 180развъдни говеда с известен генетичен статус- рога от немските Развъдни осеменителни организации.Статус- рога на прегледаните щих-проби е както следва: 41 животни хомозиготни РР, 105 животни хетерозиготни Рр (вкл.Рs) и 34 животни с рога.През февруари 2012 г. излязоха лабораторните изследвания, осъществени с новия генетичен тест на Gene Control GMBH.Валидираните резултати от 180 анонимни проби с известен статус-рога се оказаха с много правдоподобен статус на рогата, което доказа че генетичния тест е подходящ за оценка на всички породи.
През март 2012г. се достигна до решението от органите на Развъдната асоциация, ASR, BDF и DHV за признаване на генетичния тест на Gene Control GMBH.Вече съществуващ генетичния тест държи по нататък валидация, така че досега генетичните резултати, достигат сигурност от най-малко 95%. В хердбук статус рога е маркиран.От фирмата описват статуса PS „колеблив рог“като един съществуващ резултат.За това се препоръчва за в бъдеще, всички закупени бици и интересните женски животни да се тестват по този метод.
С новият метод, може да се прогнозира, че ще даде нов импулс в развъждането и квалитета на животните ще се подобри.Досега както беше обичайно, теста за бици беше на границата.Причината е главно в твърде високата цена на предишният метод.Неизбежно по този начин статуса- рога ,ще се въведе изключително бързо от страна на бащата.Това до сега беше винаги малко рисковано, затова се прибягваше до наличност на бици с рога.Да бъде известен статуса- рога е непременно необходимо.Ето и конкретни примери:
Когато една фенотипна (хомозиготна) крава без рога или юница с неизвестен генотип бъде заплодена от бик с рога, резултатът си е чиста лотария.В най-лошият случай, когато от женска страна генотипа е Рр, гаранцията за теле с рога е 50%.Ясно е, че е един нежелан резултат за посветените в обезроговчването.
В друг случай е ситуацията, когато статус-рога на женското животно е известен.Тогава се препоръчва породен бик от най-добрите бици с рога,за хомозиготна крава или юница (РР).От тази комбинация възникват 100% фенотипно обезроговено поколение (Рр).С тези средства, с най-добрата кръвна линия, без риск е много ефективно за използване на стойността – без рога.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 8 =