Силажиране – начин на консервиране на зелените фуражи

0

Силажирането е начин за консервиране на зелените фуражи. Силажът е вкусен за животните и се изяжда лакомо без остатък. Използва се преди всичко при изхранване на лактиращи крави. Незаменим е през зимните месеци и ранна пролет и то особено във ферми, в които липсва или недостига сеното.

Всяко силажиране (независимо какъв е вида на фуража) представлява процес на естествена консервация.Консервиращия реактив е млечната киселина, която произвеждат бактериите на млечната киселина от въглеводороди на силажната маса.Силажирането протича в няколко фази:

  • Самозагряване (етап автооксидация) – образуване на топлина, въглероден двуокис и вода. Ако уплътнението не е правилно, настъпва прегряване на фуража, вследствие на което белтъците се денатурират , настъпва загуба на въглеводороди и енергия, защото клетките за образуване на топлина използват енергията на фуража.Този етап нормално продължава няколко часа, но при неправилно утъпкан силоз – от 2 до4 дни.
  • Още в началото започва първата, оцетнокиселата ферментация – с времето, така както се намалява въздуха, се увеличава размножаването на бактерии произвеждащи млечна киселина, а броя на бактериите произвеждащи оцетна киселина се намалява (тези бакерии са от аеробен тип).Този етап на ферментация продължава от 1 до 3 дни.
  • Непосредствено след нея и млечнокиселата ферментация – по време на този етап вече доминират бактерии произвеждащи млечна киселина.Необходимита условия за нормалното ин развитие СА: благоприятна концентрация на въглероди, анаеробни условия и температура от 15 до 35 С.Този етап продължава от 1 до 2 седмици.
  • Следва най-продължителната, фазата на покой – намаляващото съдържане захариди вследствие на ферментацията и все по киселата среда Ph 3,5-4, понижава размножаването на бактериите на млечна киселина. При лошокачествените силажи съществува и т. нар. разваляне, свързано с масленокисела ферментация, гнилостни процеси и плесенясване.

За да протечат всичките етапи на процеса на ферментация правилно е необходимо да се спазват определени условия на силажирането , а именно:

  • Срок на прибиране – определяне на съдържанието на сухо вещество в цялото растение.Оптималното съдържание на сухо вещество при прибирането на реколтата е от 30 до 35 %, защото тогава има най- високо енергетично съдържание
  • Бързина на натрупване на силоза
  • Уплътнение- определящи фактори са:

1)съдържанието на сухо вещество

2)съдържание на фибри

3)дължина на резанката

Съществена и бърза промяна на посочените етапи на технологията не е възможна в повечето случаи.Съществува обаче точка на намеса когато е възможно позитивно насочване на процеса.Тази точка се намира в процеса на ферментация.

При производството на силаж, задачата е чрез усъвършенстване на технологията на силажиране, да се създадат благоприятни условия за бактериите произвеждащи млечна киселина и неблагоприятни условия за бактерии, произвеждащи оцетна и маслена киселина.

Най-добър силаж може да се произведе чрез бърза ферментация. По време на такава ферментация значително са намалява загубата произлизаща от дишането на клетките, образуването на топлина и изтичането на сок.

Според проучване , дялът на бактериите на млечната киселина в естествената флора на микроорганизмите в силажно фуражно растение е само 1%, като само 8% от това количество е Lactobacillus plantarum,който играе най-важната роля в млечната ферментация.

За добра ферментация на силажа са необходими минимум 100 000 бактерии на млечната киселина в един грам силажен фураж.За съжаление при естествени условия на разположение е само 1 до 20 % .Това е разбираемо ако се вземе предвид , че тези организми са способни да се размножават само при анаеробни условия.

Бърза ферментация може най-лесно да се постигне така, че при спазване на условията на производство на силаж прибавяме към фуража голямо количество селектирани бактерии на млечната киселина.

Фирма ГЕНОМИКА предлага на своите клиенти високоактивни ферментативни млечно-кисели бактерии за царевичен силаж Blattisil DRY Spezial и високоактивни ферментативни млечно-кисели бактерии за тревен и люцернов сенаж (поради ниското съдържание на въглероди и високото съдържание на белтъчини, люцерната принадлежи към трудно силажираните суровини) Blattisil AWS Spezial.

Равномерното размесване на апликирания инокулант със силажната маса е необходимо условие за неговия правилен ефект.Ръчната (механичната) апликация върху силажната яма не изпълнява предпоставките за хомогенна дистрибуция и равномерна дозировка.Затова единствения допустим начин е апликатор , поместен на прибиращата сламорезака машината за прибиране на люцерна или върху инсталацията за пресоване.Фирма Геномика предлага и апликатори за улеснение на работата на клиентите си.

SHARE
Следваща статияBlattisil DRY Spezial

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − fourteen =