Програмата Futter R

0

-Планиране на дажбите по интернационални директиви
-Физиологична оценка на дажбите
-Общо смесени дажби и индивидуални смески на фермата
-Взимане под внимание на промените в усвояването на основния фураж
-Графична калкулация и оценка на дажбите
-Автоматизирано управление и контрол на дозирането за фуражни миксери

Предлагаме индивидуално изчисление на дажби, съобразени със особеностите на стопанството. За съставянето на рецептите се използват стойностите на фуражите от взети проби или от сертификатите на търговците/призводителите.

Могат да бъдат изчислени дажби за различните стадии на лактация/на различните групи в стадото.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 11 =