Използване на глицерина при хранене в млечното говедовъдство

0

Глицеринът е страничен продукт, получен от производството на биодизел от растителни масла и мазнини. В последните години все повече се използва като хранителна добавка към фуража. Тъй като ролята му на компонент в дажбите е сравнително нова, а и на пазара се намират продукти със значителни разлики в качеството, тази статия ще се опита да опише по-подробно хранителната му стойност.

Глицеринът се предлага под формата на чист и на суров глицерин. Докато при чистия, съдържанието на глицерин е над 98 %, съдържанието в суровия такъв може да е значително по-ниско. При суровия глицерин се изисква съдържанието му да е поне 80%.

За да се използва за фуражни цели, глицеринът трябва да е извлечен единствено и само от растителни масла и мазнини и съдържанието на метанол в него не бива да надвишава 0,2 %. За качеството на продукта са от значение и съдържанието на вода, сурова пепел, натрий и калий.

В ролята си на фураж, глицеринът има почти изцяло функцията на енергиен източник. Брутното енергийно съдържание на чистия глицерин е 18,1 MJ. При млечни крави, ориентировъчната стойност за чист глицерин е 10,5 MJ/кг, а за суров глицерин (80 %) – 8,4 MJ/кг.

Размерът на залога при храненето се определя основно от цената му. При приготвянето на дажби за млечни крави трябва да бъдат взети под внимание и следните твърдения.

Употреба при преживни животни:

Глицеринът бива абсорбиран в търбуха или ферментира до пропионова и частично до маслена киселина. С употребата му се увеличава енергията в дажбата. Ако качеството на продукта отговаря на изискванията споменати в таблица 1, то тогава суровият глицерин може безпроблемно да представлява 5 % от дажбата. По-големи дялове на глицерин са възможни само при едновременно бедни на скорбяла дажби, за да се избегне риска от ацидоза на търбуха.

Други аспекти на храненето с глицерин

Чистият глицерин е безцветен и със сладък вкус, който от своя страна се отразява позитивно върху приема на фуража. Суровият глицерин е често кафяв на цвят или има други нюанси. Досега не е направено заключение за директното влияние на цвета, киселинността (6 – 8 pH стойност) или плътността (около 1,25 кг/литър) върху качеството на продукта. При високо съдържание на сол в суровия глицерин, сладкият вкус бива покрит. При високо съдържание на калиев сулфат глицеринът придобива горчив вкус, при което приемът на фураж може да бъде нарушен.

Приемът на глицерин с високо съдържание на сол увеличава приема на вода на животните и при висок дял на глицерин в дажбата (повече от 10 %) може да натовари обмяната на веществата. Освен това се увеличава количеството на течния тор. На животните трябва да се предостави достатъчно количество вода и да се вземе под внимание съдържанието нa натриев хлорид в минералната добавка.

Препоръчва се възможно най-равномерно смесване на глицерина в дажбата (например с фуражния миксер). Системи за дозирани на течности са особено подходящи за целта. Ако такива не са налични, се препоръчва разпределяне с кана върху концентрирания фураж, преди този да бъде смесен с грубия.

Важни технологични качества на глицерина:

– привлича влага

– разтворим е във вода

– смесва се добре с фуража

– Смески с повече от 5 % глицерин тендират към втвърдяване и полепване по стените на силажните ями

– Повишава твърдостта при фуражни гранули (по-малко ронене)

– Способността на глицерина да тече и възможността за изпомпване намаляват с понижаването на температурата

На фермери, които използват глицерин при храненето, се препоръчва да определят съдържанието на вода на закупените партиди. Полезно е също да се прави тест на вкуса (сладък, солен, горчив).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 5 =