RinderAllianz GmbH

Заедно да изграждаме бъдещетоРиндерАлианц ГмбХ

През септември 2013 отговорните органи на RSA eG и RMV GmbH взеха решение за обединяване на оперативната си дейност. Това беше утвърдено от Общото събрание на Съюза по говедовъдство Саксония-Анхалт еГ [Sachsen-Anhalt eG]. Новообразуваното предприятие РиндерАлианц ГмбХ [RinderAllianz GmbH] започна дейността си през март 2014 година. РиндерАлианц ГмбХ е ново и атрактивно предприятие, работещо в сферата на животновъдството и услугите, с над 1.300 членове и повече от 2.000 клиенти. 200 работници имат за цел да осъществяват реализация на 1 млн. дози сперма и над 80.000 говеда годишно. В развъдните райони Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания се отглеждат близо 300.000 млекодайни крави, от които 212.000 животни от породата Холщайн и 98.000 крави-майки, 12.000 от които са от месни породи. В центровете за осеменяване Волдек и Бисмарк има общо 350 интересни бикове. Това многообразие гарантира на членовете и клиентите високо качество на предлаганата генетика. Актуалната оценка на развъдната стойност показа върхов резултат. РиндерАлианц успя още в самото начало да класира в Топ 20 4 бика с доказано високи генетични качества. Специално трябва да се отбележат синовете на Планет – ПИНОЛО и ПАСТОН. А години наред ГУНАР е един от най-успешните германски бикове. Положителен е резултатът и при геномния тест на бикове, и тук 4 от биковете попадат в Топ 20. Производството на сексирана сперма като цяло все повече се разраства. Сътрудниците на РиндерАлианц предлагат на клиентите обаче не само висококачествен семенен материал, но и пълна гама услуги по осеменяване и управление на плодовитостта, между които прегледи при бременност, специализирани консултации във връзка с плодовитостта, планиране на чифтосването и обслужване на репродукцията. Друг основен момент в дейността на предприятието е търговията с полезни и разплодни животни за мляко и месо. Тя включва износ на говеда за разплод, търговия с полезни животни и добитък за клане, както и тръжната дейност в Каров и Бисмарк. На скотовъдите се предоставя възможност да презентират своите животни. Двете изложби на животни „Ринд актуел” и „Николаусшау” са между най-интересните изложби в Германия и са познати далеч зад границите на страната. Като съдружник  в НОРД-ОСТ-ГЕНЕТИК ГмбХ [NORD-OST-GENETIK GmbH (NOG)] предприятието РиндерАлианц е интегрирано в северногерманската развъдна програма. Реализацията на сперма на международния пазар се извършва чрез Джърман Генетикс Интернешънъл ГмбХ [German Genetics International GmbH (GGI)], а на добитък за разплод – чрез Цухтфи Експорт ГмбХ [Zuchtvieh Export GmbH (ZVE)].

Предприятието РиндерАлианц държи на стойността и визията. Тук принадлежи и доказаното и ориентирано към бъдещето сътрудничество с българския партньор ГЕНОМИКА ООД. Гордеем се с резултатите, постигнати през последните 10 години. Доказаното тясно сътрудничество представлява за българските животновъди  гарант за бъдещия просперитет на отрасъла.

Д-р Матиас Льобер
Щендал

Д-р Сабине Крюгер
Волдек

Хайко Гюлденпфениг
Каров

www.rinderallinaz.de