IAK AGRAR CONSULTING GmbH

ИАК АГРАР КОНСУЛТИНГ ГмбХ [IAK AGRAR CONSULTING GmbH] е независимо консултантско предприятие със селскостопанска ориентация, което работи както по обществени поръчки, така и за частни предприятия в Германия и в чужбина.

Основните моменти в дейността на ИАК АГРАР КОНСУЛТИНГ ГмбХ са консултирането на фирми в областта на селското стопанство в Германия и в чужбина, включващо консултиране на организации, обединения, комуни и други форми на управление, и международно сътрудничество.

Услуги

Както в Германия, така и в чужбина IAK предлага широк спектър от услуги, за да може да реагира на многообразните изисквания и желания на своите клиенти.

В рамките на широкия спектър от услуги IAK поставя определени акценти в консултантската си дейност.

За Консултациите в Германия това са:

 • Стратегическо развитие на бизнеса и структурна адаптация
 • Инвестиционни услуги, финансиране и програми за подпомагане на селското стопанство
 • Специализирано консултиране в млечното животновъдство

С търговските Консултации в чужбина ИАК си поставя за цел да бъде полезна на своите клиенти в чужбина с придобития опит и ноу-хау от консултантската си дейност в Германия. Ето защо основните моменти при консултантската дейност в чужбина са следните:

 • Разработване на стратегии и концепции за развитие на бизнеса
 • Подготовка и обслужване на инвестиционни проекти
 • Специализирани консултации за въвеждане и устойчиво ползване на най-модерните технологии в производството, преработката и реализацията на селскостопанска продукция

Сред най-важните аспекти са устойчивост и адаптация към изменението на климата.

Образованието и обучението са съставна част на консултирането.

Акцентите в областта Международно сътрудничество са:

 • Устойчиво използване на генетичните ресурси / агробиоразнообразието
 • Управление на естествените ресурси
 • Възобновяеми ресурси / Възобновяеми енергии
 • Вериги на стойността и обединения на производители
 • Консултантски услуги в селските райони

Неизменна тема, свързана с всички аспекти на дейността ни, е създаването на капацитет чрез изграждане на консултантски умения, обучение и повишаване на квалификацията.