протеин / експлоатация  / фундамент

ID 000121014038
Hr.823069
24.02.2013 Германия

Suran v.Super
Diarrada

01/84-86-85-85/85VG
1л. 11844 3.79 449 3.43 406

Gerard
Desiree

02/88-88-89-89/89VG
2л. 12453 3.86 481 3.22 401

Goldwin
LD Desire v.Dundee

OPC 146

Sund като син на Suran, ясно унаследява високите стойности за протеин.Той има много добри стойности за здраво виме и продължителна експлоатация.Стабилният му фундамент, го прави много търсен бик от българските фермери.

Развъдна стойност

мляко 135 Млечност
0дъщери/0ферми
екстериор 126 лактация 305 дни
соматик 113 мляко кг.
+1.082
експлоатация 123 масло %
+0.01
плодовитост 102 масло кг.
+44
доимост 91 протеин %
+0.13
отелване
106 протеин кг.
+50
робот
Екстериор 0 д/0 ф
млечен тип
103 крайници 124
телосложение
112 виме 119