експлоатация / виме  / плодовитост

ID 000916344441
Hr.823081
12.03.2013 Хонландия

Mogul v.Dorcy
Froukje 523

(1) GP 84
1л. 8234 3.23 266 3.33 274

Super
Froukje 376

(1)VG 88
1л. 11844 3.90 462 3.54 419

Shottle
Froukje 339

OPC 148

Mandela произлиза от известната фамилия на Froukje.Той е един от най-високите синове на Mogul. Неговите развъдни стойност показват, бик изключително екстремен по продуктивност. Икономически важните стойности за продължителна експлоатация, общ брой соматични клетки и плодовитост на дъщерите му са също над средните стойности.

Развъдна стойност

мляко 142 Млечност
0дъщери/0ферми
екстериор 114 лактация 305 дни
соматик 110 мляко кг.
+1.231
експлоатация 120 масло %
+0.21
плодовитост 108 масло кг.
+70
доимост 94 протеин %
+0.14
отелване
111 протеин кг.
+56
робот
Екстериор 0 д/0 ф
млечен тип
114 крайници 110
телосложение
107 виме 109