експлоатация / виме  / фундамент

ID 003012574873
Hr.823120
28.12.2013 САЩ

Shotglass v.Snowman
Xena

(1) GP 82
1л. 10474 3.64 381 3.38 354

Bookem
Dreary

(1)VG 86
1л. 10886 3.81 415 3.43 373

Boliver
Dabble v.Outside

OPC 151

С Dreamshot фермерите имат възможността да си осигурят идеалната крава за оборно отглеждане.Много добрата продуктивност, отличните оценки за екстериор и плодовитост го правят силно търсен бик.

Развъдна стойност

мляко 138 Млечност
0дъщери/0ферми
екстериор 134 лактация 305 дни
соматик 110 мляко кг.
+1856
експлоатация 121 масло %
-0.09
плодовитост 105 масло кг.
+63
доимост 93 протеин %
-0.08
отелване
109 протеин кг.
+54
робот
Екстериор 0 д/0 ф
млечен тип
110 крайници 125
телосложение
108 виме 131