екстериор / експлоатация / мляко

ID 000000257649
Hr.823135
23.06.2014 Дания

Chevrolet v.Freddie
Henja

(1)VG 89
1л. 15031 3.74 562 3.27 492

Bookem
Heidi

(1)VG 89
1л. 16227 3.75 608 3.26 529

Shottle
CB Heaven v.Boliver

OPC 149

Citizen е екстремен бик по мляко, произхождащ от американската фамилия Wa-Del Hayden.Освен отличния екстериор, балансирана дълбочина, сила, Citizen е унаследил и оптималната ширина на крупата. Отлично виме –  високо окачено с дълги и добре разположени цицки.

Развъдна стойност

мляко 138 Млечност
0дъщери/0ферми
екстериор 129 лактация 305 дни
соматик 111 мляко кг.
+1.948
експлоатация 121 масло %
-0.27
плодовитост 112 масло кг.
+46
доимост 93 протеин %
-0.07
отелване
105 протеин кг.
+57
робот
Екстериор 0 д/0 ф
млечен тип
116 крайници 115
телосложение
117 виме 125