произход / екстериор / продуктивност

ID 000000257840
Hr.823160
07.01.2015 Дания

Balisto v.Bookem
Chatmis

(1)VG 89
1л. 8127 4.25 345 3.56 289

Epic
Charto

(1)VG 89
2л. 13523 3.96 536 3.32 449

Garrett
Sloth BC v.Bolton

OPC 157

Bonum е име което трябва да се запомни.Този син на Balisto е не само един от многото синове, но е и най-добрият по екстериор.Майката също е от известна фамилия с история от 9 поколения.Невероятно количество протеин, добро здраве на вимето и дълъг продуктивен живот може да очаквате от дъщерите на Bonum.

Развъдна стойност

мляко 150 Млечност
0дъщери/0ферми
екстериор 137 лактация 305 дни
соматик 114 мляко кг.
+1.750
експлоатация 121 масло %
-0.06
плодовитост 90 масло кг.
+62
доимост 106 протеин %
+0.13
отелване
109 протеин кг.
+73
робот
Екстериор 0 д/0 ф
млечен тип
116 крайници 122
телосложение
124 виме 129