екстериор / виме / соматик

ID 000357479418
Hr.823130
15.05.2014 Германия

Balisto v.Bookem
Opal

01/87-84-84-86/85
1л. 9262 3.64 337 3.41 316

Mayfield
Opine-P

(1)VG 87
2л. 13365 3.94 526 3.55 474

Man-O-Man
Ovada-P

OPC 150

Най-високият по екстериор син на Atwood потвърди своите качества на последната развъдна оценка и зае своето място в Топ листата на биците. Високата оценка за крайници и виме в съответствие със соматика и експлоатацията правят дъщерите му подходящи за оборно отглеждане.

Развъдна стойност

мляко 148 Млечност
0дъщери/0ферми
екстериор 126 лактация 305 дни
соматик 102 мляко кг.
+1.683
експлоатация 113 масло %
+0.02
плодовитост 98 масло кг.
+69
доимост 98 протеин %
+0.10
отелване
112 протеин кг.
+67
робот
Екстериор 0 д/0 ф
млечен тип
115 крайници 118
телосложение
114 виме 119