произход / функционалност / за юници

ID 001304725684
Hr.823134
15.06.2014 Германия

Album v.Eric
Brillante

01/86-84-85-86/85 VG
1л. 10655 3.73 397 3.31 353

Shamrock
Brylliant

(1)VG 86
1л. 12022 3.86 464 3.32 399

Ramos
Brynna v.Shottle

OPC 146

Altona е един от първите синове на Album в Германия.С комбинацията от Album x Shamrock x Ramos x Shottle x Durham той разполага с модерно родословие събрано в един клас. Геномния профил на Altona показва отлични стойности за соматик, плодовитост на дъщерите и продължителна експлоатация.Отличен екстериор и много добре разположени задни цицки.Подходящ е за юници.

Развъдна стойност

мляко 126 Млечност
0дъщери/0ферми
екстериор 132 лактация 305 дни
соматик 119 мляко кг.
+1.155
експлоатация 136 масло %
+0.00/td>
плодовитост 107 масло кг.
+45
доимост 93 протеин %
-0.03
отелване
120 протеин кг.
+36
робот
Екстериор 0 д/0 ф
млечен тип
110 крайници 123
телосложение
117 виме 125