виме / експлоатация  / плодовитост

ID 000349417145
Hr.257717
08.10.2004 Германия

Talent
Lava

4/89-88-86-87/87
5л. 11944 4.55 544 3.63 433

Lentini RF
Laida

6/93-90-86-84/87
7л. 10838 4.42 479 3.41 370

Milan Red

OPC 108

Дъщерите наTop Red са със средна височина, оптимално разположена и широка крупа. Стабилният фундамент, паралелно разположените крайници и ъгъла на копитото ги правят подходящи за оборно отглеждане.Вимето е високо окачено със силно изразена млечна бразда и добре разположени цицки.Високата плодовитост на дъщерите, продължителната експлоатация правят бика силно търсен сред фермерите.Подходящ е за юници.

Развъдна стойност

мляко 90 Млечност
2127дъщери/936ферми
екстериор 122 лактация 305 дни
соматик 104 мляко кг.
10953 +32
експлоатация 117 масло %
3.78 -0.50
плодовитост 116 масло кг.
411 -40
доимост 112 протеин %
3.31 -0.10
отелване
105 протеин кг.
363 -7
робот
Екстериор 1033 д/469 ф
млечен тип
107 крайници 115
телосложение
94 виме 127