крайници / виме  / соматик

ID 000355059457
Hr.262055
12.07.2011 Германия

Pembroke
Ronja

3/86-86-83-84/84
5л. 9444 3.67 347 3.06 289

Classic PS
Rosalie

4/84-86-85-86/86
4л. 8568 4.11 352 3.08 264

Jordan Red

OPC 122

Дъщерите на Pearl Red са с перфектен екстериор, здрави крайници и виме.Те са с отлична плодовитост и нисък соматик. Подходящ за юници.

Развъдна стойност

мляко 112 Млечност
72дъщери/62ферми
екстериор 115 лактация 305 дни
соматик 109 мляко кг.
8588 +958
експлоатация 111 масло %
3.9 -0.13
плодовитост 109 масло кг.
335 +28
доимост 88 протеин %
3.27 -0.19
отелване
110 протеин кг.
281 +15
робот
Екстериор 47 д/42 ф
млечен тип
97 крайници 116
телосложение
94 виме 117