мляко / експлоатация  / екстериор

ID 000349946452
Hr.258115
28.02.2005 Германия

Marmax RF
Esmeralda

2/90-87-86-87/87
1л. 11584 4.31 499 3.53 409

Marshal ET
Ellena

1/87-88-85-85/86
1л. 11360 4.96 564 3.37 383

Evreux

OPC 130

Maximo Red години наред бе в Топ 10 на света по високата си обща развъдна стойност.Той е екстремен подобрител по количество мляко.Дъщерите му са с високо, дълбоко и широко тяло, с висока оценка за млечен тип и виме.Ъгълът на копитото ги прави животни подходящи за оборно отглеждане.

Развъдна стойност

мляко 135 Млечност
635дъщери/274ферми
екстериор 106 лактация 305 дни
соматик 102 мляко кг.
10535 +1717
експлоатация 103 масло %
3.87 -0.22
плодовитост 85 масло кг.
407 +50
доимост 104 протеин %
3.29 -0.08
отелване
79 протеин кг.
346 +51
робот
Екстериор 213 д/118 ф
млечен тип
122 крайници 94
телосложение
105 виме 107