мляко / масло  / протеин

ID 000352534266
Hr.927041
14.11.2008 Германия

Elayo Red
Arabella

(2) VG-85
2л. 14289 4.49 641 3.54 506

Rubens Red
Cocktail Andy59

(2) VG-88
2л. 14306 4.35 622 3.05 437

Sparta
Andy 51

OPC 119

Син на световно известният Elayo Red.Неговите дъщери са безпроблемни за оборно отглеждане крави.Те са със стабилен фундамент, добре захванато виме със силно изразена централна млечна бразда и оптимално разположени цицки.Подходящ за юници.

Развъдна стойност

мляко 122 Млечност
150дъщери/108ферми
екстериор 108 лактация 305 дни
соматик 100 мляко кг.
10908 +858
експлоатация 102 масло %
4.01 +0.10
плодовитост 96 масло кг.
437 +45
доимост 110 протеин %
3.5 -0.01
отелване
103 протеин кг.
382 +28
робот 104
Екстериор 87 д/69 ф
млечен тип
93 крайници 99
телосложение
113 виме 110