виме / доимост  / за юници

ID 000354217984
Hr.261808
21.12.2010 Германия

Audacity
Lisette

1/83-86-85-84/85
2л. 9421 3.36 317 3.26 307

Buckeye
Liste

1/85-86-85-86/86

Derek 503814

OPC 86

Дъщери с висока развъдна стойност, виме високо окачено със силно изразена централна млечна бразда.Нисък соматик и продължителна експлоатация.Добре разположени цицки подходящи за доене с робот.

Развъдна стойност

мляко 90 Млечност
118дъщери/78ферми
екстериор 104 лактация 305 дни
соматик 96 мляко кг.
8440 +428
експлоатация 93 масло %
3.49 -0.64
плодовитост 84 масло кг.
300 -37
доимост 112 протеин %
3.20 -0.25
отелване
109 протеин кг.
278 -7
робот 104
Екстериор 97 д/70 ф
млечен тип
103 крайници 89
телосложение
91 виме 119