мляко / екстериор  / доимост

ID 000353350482
Hr.260878
17.08.2009 Германия

America
Caralie

VG 86
1л. 15272 4.9 749 3.2 489

Shottle
Selsy-ET

VG 87
2л. 10930 3.63 397 3.17 346

Marmax RF

OPC 107

Amando Red съчетава в себе си качествата на световно известните America х Shottle.Дъщерите му са със силно изразен млечен тип, отличен екстериор и оптимално постановка на задните крайници.Вимето е високо окачено, а разположението и дължината на цицките го правят подходящ за доене с робот.

Развъдна стойност

мляко 122 Млечност
124дъщери/87ферми
екстериор 100 лактация 305 дни
соматик 83 мляко кг.
10900 +1644
експлоатация 94 масло %
3.94 -0.19
плодовитост 82 масло кг.
429 +49
доимост 126 протеин %
3.24 -0.28
отелване
95 протеин кг.
353 +29
робот 101
Екстериор 102 д/72 ф
млечен тип
112 крайници 86
телосложение
104 виме 107