млечен тип / цицки / плодовитост

ID 000886454331
Hr.804276
17.09.2010 Холандия

Super v.Boliver
Rita

(2)VG 88
3л. 12435 4.05 503 3.45 429

Goldwin
Rita

(1)VG 88
3л. 14071 3.88 546 3.35 471

Marshal ET
Rita v.Lord Lily

OPC 136

Бикът е един от най-компактните синове на Super в Германия. Shirocco произлиза от най-известната холандска фамилия на Rita и доказва своя произход с дъщери с добре изразен млечен тип и отлично виме. Те са перфектни за оборно отглеждани крави и перфектен фитнес – това което фермерите най-много желаят. Дългите и добре разположени цицки правят Shirocco подходящ за доене с робот.

Развъдна стойност

мляко 130 Млечност
75 дъщери/22 ферми
екстериор 121 лактация 305 дни
соматик 106 мляко кг.
10861 +1.600
експлоатация 108 масло %
3.81 -0.30
плодовитост 112 масло кг.
414 +27
доимост 104 протеин %
3.34 -0.06
отелване
96 протеин кг.
363 +47
робот 120
Екстериор 61 д/19 ф
млечен тип
136 крайници 100
телосложение
94 виме 130