експлоатация / виме / соматик

ID 000522336869
Hr.832498
17.09.2009 Холандия

Planet v.Taboo
Mica

(1)VG 88
1л. 14351 4.08 585 3.23 463

Shottle
Mitzi

(2)EX 90
2л. 14253 3.47 495 3.21 458

Durham
Mistique

OPC 127

Със своя произход Planet x Shottle, Pioneer е масово търсен още като геномен. Дъщерите му са средни по размер, имат способността да задържат своята кондикция през целият период на лактацията.Те са със стабилен фундамент и високо окачено, здраво виме.Отличната плодовитост и лекотата на отелване правят Pioneer силно предпочитан бик.

Развъдна стойност

мляко 115 Млечност
5034дъщери/1742ферми
екстериор 111 лактация 1
соматик 111 мляко кг.
10387 +1.157
експлоатация 118 масло %
3.85 -0.35
плодовитост 108 масло кг.
399 +9
доимост 92 протеин %
3.27 -0.12
отелване
112 протеин кг.
340 +26
робот
Екстериор 1208 д/510 ф
млечен тип
95 крайници 117
телосложение
84 виме 114