продуктивност / протеин / доимост

ID 002141060248
Hr.822391
10.09.2009 Франция

Planet v. Taboo
Veranda

(1)VG 85
1л. 13814 4.10 567 3.57 493

O-Man
Remarlinda

(2)EX 90
2л. 13988 3.97 556 3.45 483

Jocko Besne
Nadia v. Gibbon

OPC 125

Pinolo е съчетание от френската фамилия O-Man по майка и дъщеря на Jocko Besn Remarlinda.Дъщерите му са с изключителна млечна продуктивност до 10000 литра на първа лактация.Подходящи са за оборно отглеждане, съчетание от здраво тяло, високо захванато виме и добре изразена млечна бразда.

Развъдна стойност

мляко 126 Млечност
242дъщери/95ферми
екстериор 107 лактация 305 дни
соматик 107 мляко кг.
10980 +1212
експлоатация 114 масло %
3.91 -0.10
плодовитост 92 масло кг.
429 +38
доимост 109 протеин %
3.32 -0.03
отелване
108 протеин кг.
365 +37
робот
Екстериор 107 д/49 ф
млечен тип
115 крайници 86
телосложение
109 виме 113