мляко / мляко / мляко

ID 000534704737
Hr.822473
12.09.2010 Холандия

Super v.Boliver
RR Polly

(3)VG 87
2л. 11976 3.26 391 3.36 402

Stol Joc
RR Philadephia

01/87-86-85-85/86
3л. 13321 3.56 474 3.31 441

Laudan
Prinzessin

01/87-87-85-86/86
v.Durham

OPC 138

Сина на Super, идващ от известния Saber Pansy EX 95 се представя с отлична млечна продуктивност с почти неутрален протеин, с много солиден екстериор без слабости. Добрите стойности на соматик и отличната скорост на доене плюс изключителния фундамент превят дъщерите на Philo много добрите крави за оборно отглеждане. Топ 10 в Германия.

Развъдна стойност

мляко 139 Млечност
176 дъщери/94 ферми
екстериор 99 лактация 2
соматик 112 мляко кг.
11005 +2.444
експлоатация 125 масло %
3.68 -0.80
плодовитост 86 масло кг.
405 +2
доимост 104 протеин %
3.23 -0.10
отелване
104 протеин кг.
355 +71
робот 106
Екстериор 87 д/44 ф
млечен тип
96 крайници 104
телосложение
104 виме 95