протеин / масло / соматик

ID 001501045200
Hr.823022
11.11.2011 Германия

ALH Duke v. O-Man
Illinois 5

02/86-88-87-87/87
2л. 11514 3.36 387 3.31 381

Shottle
Isabella

03/88-91-88-91/90
2л. 12976 3.65 473 3.30 428

Ford
Isabell 81

02/84-85-85-86/85
v. Elwillo

OPC 126

Бик Dessau е най-новият представител на Gourmette-Familie, като убедително налага дъщерите си в немските ферми. Поколението му е унифицирано, отимална крупа и високо окачено виме. Наследството на Dessau убеждава с високото качество на компонентите в млякото.

Развъдна стойност

мляко 122 Млечност
12 дъщери/11 ферми
екстериор 122 лактация 1
соматик 112 мляко кг.
9800 +617
експлоатация 108 масло %
4.21 +0.16
плодовитост 90 масло кг.
413 +40
доимост 95 протеин %
3.42 +0.07
отелване
100 протеин кг.
335 +28
робот 119
Екстериор 14 д/12 ф
млечен тип
111 крайници 125
телосложение
111 виме 109