експлоатация / масло / плодовитост

ID 001501864770
Hr.823009
25.08.2011 Германия

Beacon
Illinois

02/88-87-88-88/88
2л. 9970 4.47 446 3.44 343

Jeeves
Ida

01/85-85-86-85/85
1л. 9652 3.58 346 3.50 338

Goldwin
Ivonne

OPC 137

Biatlon промотира своите дъщери с перфектни показатели на млякото, дълга експлоатация и висока оценка за плодовитост. Вимето е високо окачено, а разположението на цицките предразполага към доене с робот.

Развъдна стойност

мляко 122 Млечност
122 дъщери/66 ферми
екстериор 126 лактация 1
соматик 107 мляко кг.
9890 +807
експлоатация 121 масло %
4.21 +0.24
плодовитост 116 масло кг.
416 +56
доимост 97 протеин %
3.38 -0.01
отелване
96 протеин кг.
334 +26
робот 120
Екстериор 91 д/43 ф
млечен тип
113 крайници 116
телосложение
107 виме 124