мляко / виме / робот

ID 000354855104
Hr.475448
02.06.2011 Германия

Beacon
Peggy

EX 90
3л. 13752 4.59 638 3.58 492

Bolton
Panja

VG 85
4л. 12872 4.14 533 3.19 410

Leif
Peggy

OPC 142

С увеличаване на броя на дъщерите на Beachball се увеличава и развъдните стойности за продуктивност  + 1790 кг. мляко.Освен това те са високи, силни и широки юници със стабилен фундамент.Вимето е високо окачено, дълбоко с правилно разположени цицки.

Развъдна стойност

мляко 123 Млечност
179дъщери/64ферми
екстериор 120 лактация 1
соматик 107 мляко кг.
11055 +1.790
експлоатация 103 масло %
3.98 +0.01
плодовитост 105 масло кг.
440 +72
доимост 97 протеин %
3.32 -0.04
отелване
93 протеин кг.
367 +56
робот 111
Екстериор 135 д/48 ф
млечен тип
106 крайници 105
телосложение
107 виме 125