екстериор / виме / соматик

ID 000605674734
Hr.804280
10.12.2010 Холандия

Atwood v.Goldwin
Lucky Shot

(2)VG 87
4л. 10669 4.20 448 3.27 349

Shottle
Addi

(3)EX 90
5л. 12091 3.92 474 3.44 416

Addison
Jabot 2 v.Cash

OPC 135

Най-високият по екстериор син на Atwood потвърди своите качества на последната развъдна оценка и зае своето място в Топ листата на биците. Високата оценка за крайници и виме в съответствие със соматика и експлоатацията правят дъщерите му подходящи за оборно отглеждане.

Развъдна стойност

мляко 123 Млечност
445дъщери/114ферми
екстериор 135 лактация 1
соматик 119 мляко кг.
9601 +1.032
експлоатация 116 масло %
4.01 -0.09
плодовитост 95 масло кг.
385 +32
доимост 85 протеин %
3.38 -0.01
отелване
101 протеин кг.
325 +33
робот
Екстериор 114 д/20 ф
млечен тип
127 крайници 123
телосложение
103 виме 133