порода Angus (AA)
Hr.10.204509
20.10.2014 Германия

баща Trooper CA 1639504
баща на майката Crowfoot CA 1207814

РСМ 104

Tobak осигурява чиста канадска генетика на породата Абърдийн Ангус за чистопородно развъждане и за кръстоски.Изключително тъмно червен цвят, с типична глава, много фина костна структура и много добра дълбочина и замускуленост на тялото са качества , които унаследява от известния си канадски баща.Майката също е с много добра дълбочина на тялото, финес и добро виме.Родителите имат положителни стойности за отелване, прираст, добив на мляко.

Среден дневен прираст 200 дни -1260 гр.
Среден дневен прираст 365 дни- 1364 гр.

Т8/М7/С7