ID DEU 05 388 92026
Hr.10.204526
03.08.2015 Германия
D N A: 161035511

Rodrigo DEU1501405294
Jule  DEU0536513995

Roland DEU0351347689
Jama DEU0535309750

РСМ100

Ronko (PP) е със много силен тип, много добре замускулен и без рога бик.Той е със стабилен фундамент и добра крупа. Собственото му тегло при раждане от 38 кг , както и информацията от отелванията на неговите предци, показват, че няма проблем с отелванията на неговите дъщери.Ronko (PP) е бик, който се препоръчва както за чистопородно развъждане, така и за кръстоски.

Среден дневен прираст 200 дни- 1365гр.
Среден дневен прираст 365 дни – 1363 гр.

Т8 /М8/С7