ID: IE241280231069
AI Code: RHF
01.01.2008

Ramses/RMX
Roundhill Urfa ET

Lino
Disette

порода LM (100%)

Dara 1069 е предложение за ремонтната ви програма.С високия индекс за мляко ви гарантира отлична млечност на юниците.При мъжките в поколението се наблюдават отлични угоителни резултати, както при дневен прираст, така и в качеството на трупа. Трудни отелвания – 4,40%, достоверност  61%.

Развъдна стойност