тип / скелет

ID DEU 14 04581121
Hr.10.204426
30.01.2013 Германия

Rocky DEU1262381115
Serva DEU1403446152

G T Sentry 59 USA0012189371
Vilma DEU1402931523

РСМ 101

Самият Rektor бе представен на 23-я аукцион в Саксония от фермера Манфред  Бетхер.Той получи точки за отличният си дневен прираст и отличната развъдна стойност за месо от 101.Комбинацията от добрата генетика със своята майка, която също има отлични постижения и резултатите за продуктивност правят Rektor много обещаващ бик за в бъдеще.
Среден дневен прираст 365 дни – 1400 гр.

Т8 /М7/С8