ID: IE191564750206
AI Code: KTG
27.11.2010 Ирландия

Bohey Jasper
Keelties Elouise IE191564780118

KBJ Jetta 64D
Stonepark Alice

Fordel Eisenhover Y423
Turlough Pauline

порода АА (100%)

Galliano е бик подходящ за юници.Поколението му е с много добра структура и са отлично замускулени.Много добри трупни индекси.Отличен вариант за генериране на допълнителни доходи от мъжки и женски кръстоски с холщайн.