замускуленост / екстериор / дневен прираст

ID DEU 14 04581124
Hr.10.204466
05.01.2014 Германия

Jetstream DEU1403878962
VG Varna KDY 528 DEU0892768528

Lockerley KP B159 GRB282556400159
VG Varna F884 DEU0813103884

РСМ105

Jaspero унаследява от своя баща, който е с американска кръв, много добрият скелет, Jetstream е с развъдна стойност за месо (РСМ) 112 при 70% сигурност.Дори и при майка му VG Varna откриваме много добри стойности на РСМ 103.Jaspero е много балансиран бик с добра мускулатура, много добър екстериор и притежава много качества на породата.

Среден дневен прираст 200 дни- 1031гр.
Среден дневен прираст 365 дни – 1549 гр.

Т8 /М8/С7