ID IE281074221347
Hr.10.204444
10.03.2013 Ирландия

Tougt G 857 IE281074270857
Duchess D IE 281074240573

Rolls Royce IE 361428480023
Duchess A IE 2810742250327

РСМ 100

Среден дневен прираст 365 дни- 1168 гр.

Т8/М7/С8