Консултации и разработване на проекти по Евро Програма

  • Съвети при планиране на проекти
  • Подготовка на документите  за кандидатстване
  • Помощ при попълването на заявлението за подпомагане
  • Изготвяне на бизнес план