Внос на животни от Германия

Внос на юници от Германия

За последните четири години , Геномика ООД внесе в страната повече от 1000 високопродуктивни заплодени юници от Германия, с което спомага за повишаване млекодобива на голяма част от своите клиенти.При избора на животни участват и наши квалифицирани специалисти, които впоследствие спомагат за адаптирането на животните в българските ферми, избор на оптимална технология на отглеждане, съставяне на дажби за изхранването им и случни планове за последващо осеменяване.